หน้าแรก    ประวัติ    เทศบาล   ข่าวประชาสัมพันธ์    กิจกรรม    Links

ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล

 

วิสัยทัศน์เทศบาล  ชุมชนน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  ก้าวล้ำตามสมัย  เหมืองใหม่งดงาม   

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว (OTOP) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ น้ำพริกของกลุ่มแม่บ้านเทอดไท
ซึ่งได้รับรางวัลในการประกวด
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ชีวิตริมคลองแควอ้อม
Friday, 04/02/2004 9:39
เอกสารแนะนำ
ติดต่อเรา